Budimpesta,transfer,taxi prevoz putnika,prevoz,taxi prevoz,taxi

Primopredaja registra prevoznika, redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika i dozvola u međunarodnom linijskom prevozu putnika, kao i pripadajuće dokumentacije između Organa uprave i Ministarstva izvršiće se do 1. Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju javni prevoz putnika i tereta i lica koja upravljaju autobuskim i teretnim stanicama dužna su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe, mora se nalaziti u vozilu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana. Dozvola iz stava 1 ovog člana, mora da glasi na ime stranog prevoznika čijim se vozilom obavlja međunarodni prevoz tereta. Strani prevoznik, odnosno vozač koji obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom dužan je da ima dozvolu za međunarodni prevoz tereta za vučno vozilo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

U autobusu prevoznika kojim se obavlja vanlinijski prevoz iz stava 8 ovog člana, mora se nalaziti ugovor o prevozu zaključen sa korisnikom prevoza i spisak putnika koji je ovjerio korisnik prevoza, na osnovu dokaza o pravu na prevoz (avionska ili vozna karta). U slučaju ukidanja dozvole domaćem prevozniku iz stava 1 alineja 3 ovog člana, Ministarstvo zatražiće od stranog prevoznika, preko nadležnog organa druge države, zaključivanje ugovora o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore. Prevoznik, odnosno vozno osoblje ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom međugradskom prevozu putnika dužan je da vrši na mjestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1 ovog člana, kao i na autobuskim stajalištima. Prevoznik prevoz iz stava 1 ovog člana, dužan je da obavlja na osnovu saglasnosti koju izdaje nadležni organ lokalne uprave. Na osnovu dokaza iz stava 1 ovog člana Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave izdaju duplikat licence, odnosno duplikat izvoda licence. Ukoliko se u roku od osam dana od dana objavljivanja zahtjeva iz stava 5 ovog člana, ne prijave domaći prevoznici za obavljanje prevoza putnika i prevoza tereta na teritoriji Crne Gore, izdaje se dozvola stranom prevozniku za kabotažu.

px’/>

https://taxi-travel.me/septiembre 2023
 • agosto 2023
 • julio 2023
 • junio 2023
 • mayo 2023
 • abril 2023
 • marzo 2023
 • enero 2023
 • diciembre 2022
 • noviembre 2022
 • octubre 2022
 • septiembre 2022
 • agosto 2022
 • julio 2022
 • junio 2022
 • mayo 2022
 • abril 2022
 • marzo 2022
 • febrero 2022
 • enero 2022
 • diciembre 2021
 • julio 2021
 • marzo 2021
 • febrero 2021
 • enero 2021
 • noviembre 2020
 • octubre 2020
 • septiembre 2020
 • agosto 2020
 • julio 2019
 • febrero 2019
 • Enviar mensaje
  1
  ¿Puedo ayudarte?
  ¡Estoy aqui para ayudarte!